Hizmetlerimiz

Gümrüklü Depolama

Gümrük gözetimi altında bulunan depolara ve bu depolarda ticari eşya niteliği kazanan mal ve ürünlere veya izin verildiği durumlarda, ihraç eşyalarının konulmuş olduğu depolara gümrüklü depo veya gümrüklü antrepo denmektedir.
 Bu antrepolar yasal düzenlemelere bağlı bir şekilde kurulmakta ve kurulumu için gerçek ya da tüzel kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Gümrüklü Depolama Çeşitleri Nelerdir?
Gümrüklü depo kullanımlarını günümüzde genel gümrüklü antrepolar ve özel gümrüklü antrepolar olarak iki ayrı sınıfta toplanmaktadır. Uygulamalarda farklı özelliklerinin bulunmasından dolayı bu sınıflandırma yapılmaktadır. A, B ve F tipi antrepolar genel olurken, özel antrepoların içerisinde C, D ve E tipi yer almaktadır.
 
1.Genel Antrepolar
A Tipi Antrepo: Depodaki stok kayıtlarının tutulduğu depolardır.  Depoya konulan herhangi bir eşyada noksanlık olursa, gümrük vergileri depo işletmecesi tarafından ödenmektedir.
B Tipi Antrepo: Gümrük Kanunu’nun 97’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen depolara eşya koyan kişilerin sorumlu olması ve antrepo beyannamesini kullanıcının vermesi sebebi ile oluşan depo türüdür.  Bu depolarda depo işletmecisinin sorumlulukları sınırlıdır. İşletmecisi sadece depoyu kiralamak ve kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
C Tipi Antrepo: Deponun hem işletmecisi hem de kullanıcısı aynı kişi ise bu depo türüne C tipi antrepo denmektedir.
D Tipi Antrepo: Deponun işletmecisi ve kullanıcısı aynı kişi olmasına rağmen depoya konulan eşyaların, depoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınarak vergilerin hesaplandığı depo tipidir.
E Tipi Antrepo: Deponun işletmecisi ve kullanıcısı aynı kişidir. Gümrük Kanunu’nun 93’üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, izin hak sahibinin depolama yerinin olmadığı durumlar olursa, depolanması gereken eşya veya eşyalara antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı depo tipidir.
F Tipi Antrepo: Depo işletmecisinin Gümrük idareleri olmasından kaynaklanan depo tipidir.

Diğer Hizmetlerimiz

SEKTÖREL BAĞLANTILAR

E-BÜLTEN

Tıkla Ara